VANEMATE KAASAMINE

Alushariduse pedagoogidel ja laste arendustegevusega seotud täiskasvanutel tuleb julgustada peresid võimalikult varasest east alates koos lastega kodus lugema.

3MRis toetame ja suuname õpetajaid ja teisi lastele ettelugemist praktiseerivaid ja populariseerivaid täiskasvanuid, kuidas panna peresid kodudes koos lastega pildiraamatuid lugema ja kuidas aidata peredel arendada kodust lugemiskultuuri.

Millised on võimalused perede kaasamiseks?

E

Korraldage lapsevanematele ja lapsehoidjatele avatud lugemisseansse, et näidata neile otseselt ette, kuidas koos lastega lugeda.

E

Arutlege koos vanemate ja hoidjatega ettelugemise praktika üle: mida, kuidas, millal ja kus lugeda. Pärast avatud lugemissessiooni kaasake pereliikmeid ja lapsehoidjaid vestlusse, küsides näiteks selliseid küsimusi:

 

    • Mida panite tähele oma lapse reaktsioonide kohta lugemise ajal?
    • Kas teie lapse reageeringutes ettelugemise ajal oli midagi, mis (kui üldse), tekitas Teis imestust?
    • Teie mõtted ja arvamused seoses koduse ettelugemisega?
E

Kutsuge täiskasvanud pereliikmeid lastele ette lugema koha peale (nt lasteaeda, lastehoidu jne).

E

Laenutage peredele raamatuid.

E

Kaasake lapsevanemaid üritustesse pere lugemisoskuse edendamise ja/või lugemist toetava kodukeskkonna loomise kohta.

Kui me soovime, et lapsevanemad hakkaks mõistma pildiraamatute ettelugemise olulisust, tuleb neile samm-sammult hakata näitama ettelugemisest saadavat rõõmu.

Osaledes avatud lugemisseanssidel õpivad lapsevanemad jälgima, märkama ja kuulama oma lapse reaktsioone.
Vaadake, mida räägib 3MRi koolitaja vanemate kaasamisest.

Suhtuge loovalt ja loominguliselt sellesse, mil moel jõuda lapsevanemateni!

3MR-meetodile iseloomulikku
kolm põhilist alustala on


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.